Dijagnostika i liječenje osteoporoze

Osteoporoza je sustavna bolest skeleta koju karakterizira mala koštana gustoća (BMD = bone mineral density) i poremećaj mikroskopske građe koštanog tkiva što je uzrok koštane lomljivosti i povećanog rizika prijeloma. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definira osteoporozu na osnovu veličine koštane gustoće, a o osteoporozi govorimo kad je izmjerena koštana gustoća manja za 2,5 SD od usporedne vrijednosti srednje vršne koštane mase mlade odrasle osobe. Osobe s koštanom masom u rasponu od -1,5 do -2,5 SD imaju osteopeniju (smanjenu koštanu masu). Broj standardnih devijacija (SD) ispod ili iznad srednje vršne vrijednosti za mladu odraslu ženu naziva se T vrijednost. Prema definiciji SZO 95% mladih žena ima koštanu masu s T vrijednošću između -2 do 2. Mnoge neliječene starije žene imaju niže vrijednosti. Epidemiološki podaci jasno pokazuju da rizik prijeloma raste progresivno sa smanjivanjem vrijednosti koštane gustoće.

Tko ima povećani rizik od osteoporoze?

Može se javiti kod svakoga, a najčešća je kod žena u menopauzi, zbog deficita estrogena, ali isto tako i starijih muškaraca (70 godina) koji imaju povećani rizik kao i osobe s različitim reumatskim bolestima, povezana je i s uzimanjem nekih lijekova (glukokortikoidi, antikonvulzivi, imunosupresivi) te konačno neki bolesnici imaju idiopatski oblik bolesti koji nije povezan s deficitom hormona, gdje ne možemo pronaći uzrok bolesti.

Do 2050. godine prevalencija bolesti će se udvostručiti, a broj komplikacija utrostručiti; što je povezano sa dužim prosječnim trajanjem života, odnosno starenjem stanovništva i produženim životnim vijekom. Osteoporoza je podcijenjena i nedovoljno prepoznata, nažalost samo 20% populacije koja boluje se liječi, a svake 3 sekunde u svijetu nastaje jedan osteoporotični prijelom, odnosno, svake 22 sekunde jedan osteoporotični prijelom kralježnice.

Važna činjenica na koju se često ne obraća pažnja jest da većina žena s prijelomom kuka uopće nemaju T vrijednost <2,5; drugim riječima nemaju osteoporotičnu T vrijednost, međutim usprkos tome slome kuk, odnosno zadobiju neke druge prijelome, stoga je izazov rano identificirati upravo takve pacijente s osteopenijom koji imaju dovoljno visok rizik od prijeloma da se na vrijeme započne liječenje koje je tu svakako indicirano.

Ono što nam tu pomaže tijekom zadnjh godina je FRAX indeks koji sve više zemalja koristi u svojim smjernicama kao pomoć pri odabiru liječenja za pacijente. FRAX je dostupan online, kao aplikacija za smart phone i neke zemlje ga stavljaju kao print i na nalazu denzitometrije. Ono što mi ispunjavamo, odnosno podaci koji se traže su koštana gustoća (BMD) vrata bedrene kosti i 7 faktora rizika za frakture (prethodni pad, prijelom kuka kod roditelja, pušenje, uzimanje glukortikoida, reumatoidni artritis, sekudarna osteoporoza i konzumacija alkohola), jer ako uzmemo u obzir i koštanu gustoću, ali i faktore rizika zajedno, oni će zajedno bolje predvidjeti rizik od prijeloma nego svaki zasebno. Rezultat koji dobijemo kad unesemo tražene podatke i kliknemo izračun je 10-godišnji rizik za prijelom kuka i velike prijelome (kuk, kralješnica, nadlaktica i podlaktica).

Razumijevanje procesa koštane pregradnje pomaže nam ne samo da razumijemo nastanak postmenopauzalne osteoporoze, nego i mehanizme djelovanja svih lijekova koje trenutno imamo na raspolaganju za liječenje. Postmenopauzalna osteoporoza je poremećaj procesa koštane pregradnje koji karakterizira povećana stopa koštane razgradnje koja nije u ravnoteži sa stvaranjem nove kosti. Ukratko, pregradnja kosti omogućuje čuvanje mehaničkih svojstava kosti, jer se stara kost zamjenjuje novom.

Dijagnostika osteoporoze

Povijest bolesti, fizikalni pregled i laboratorijske analize su nam od koristi za isključivanje bolesti koje nalikuju osteoporozi te identificiranju dodatnih čimbenika rizika, ali i procjeni težine dokazane osteoporoze. Fizikalni pregled sastoji se od mjerenja visine za dokaz gubitka visine. Također se preporučuje učiniti i pregled krvne slike, sedimentaciju, izmjeriti razinu kalcija, fosfata, rendgenogram lumbalne i torakalne kralježnice da se isključi ili dokaže prijelom kralješka (stariji od 65 godina s kifozom ili gubitkom visine). Mjerene gustoće kostiju vrši se aparatima DEXA (dual energy X-ray) na lumbalnoj kralježnici i vratu bedrene kosti. Mjerenje biljega koštane pregradnje omogućuje uvid u brzinu koštane pregradnje i djelotvornost liječenja.

Ciljevi liječenja osteoporoze:

  • prevencija prijeloma

  • stabilizacija i povećanje gustoće koštane mase

  • uklanjanje simptoma prijeloma i sprečavanje deformiteta kosti

  • unapređenje i očuvanje funkcionalne sposobnosti

Temeljno liječenje osteoporoze-kalcij i vitamin D

Pozitivna bilanca kalcija održava se količinom od 1000-1500 mg Ca/dan. Dovoljan unos kalcija hranom osigurava normalnu razinu kalcija u krvi, međutim kalcij ne može spriječiti gubitak koštane mase u postmenopauzi jer povećana razgradnja kosti u postmenopauzi nije posljedica nedostatka kalcija. Zato kalcij ne može biti zamjena za estrogene. Koristan učinak primjene vitamina D opisan je u skupini bolesnika s povećanim rizikom i u bolestima u kojih postoje poremećaji unosa i metabolizma vitamina D. Jednostavno je omogućiti unos od 800-1000 jedinica vitamina /dan.

Farmakološko liječenje osteoporoze

Danas imamo na raspolaganju nekoliko lijekova za liječenje osteoporoze, koji su svi odobreni za liječenje postmenopauzalne osteoporoze, osim estrogena koji je odobren samo za prevenciju. Također jedini s anaboličkim djelovanjem na kost je teriparatid.

Usporavanje pregradnje kosti (antiresorptivno liječenje)

Svojstvo antiresorptivnog liječenja je da usporava koštanu pregradnju. Lijekovi iz ove skupine su estrogeni, selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERM), kalcitonin i bisfosfonati. U osnovi ti lijekovi smanjuju broj mjesta aktivne koštane pregradnje u koštanom sustavu, dok istodobno stvaranje kosti nije ometano, koštana masa se polagano povećava, a učinak je vidljiv tek za 1-2 godine liječenja. Ono što je odnedavno novo na tržištu je humano monoklonsko protutijelo Denosumab, inhibitor RANK liganda koji inhibira stvaranje, funkciju i preživljenje osteoklasta, stanica koje razgrađuju kost. Njegove prednosti u odnosu na ostale antiresorptivne lijekove su:

  • primjenjuje se u dozi od 60 mg s.c. svakih 6 mjeseci

  • povećava mineralnu gustoću i smanjuje rizik od vertebralnih prijeloma za 68%, prijeloma vrata bedrene kosti za 40% i nevertebralnih prijeloma za 20% u bolesnika s osteoporozom, nakon 3 godine liječenja*

  • studije promjene terapije s bisfosfonata na drugi bisfosfonat ili denosumab, pokazale su veće povišenje BMD-a s denosumabom u odnosu na bisfosfonate

  • pokazana je bolja adherencija, zadovoljstvo načinom i frekvencijom primjene te preferencija na liječenje denosumabom u odnosu na bisfosfonate

Anabolički lijekovi

Ovi lijekovi povećavaju koštanu izgradnju djelujući na aktivnost osteoblasta, stanica koje grade novu kost. Paratiroidni hormon (PTH) koji se koristi u obliku teriparatida jedini je anabolički lijek za osteoporozu koji stimulira izgradnju nove kosti. Zahtijeva intermitentno doziranje u obliku injekcija uz postizanje brzih uspona i padova u krvi. Trenutno se istražuju i nove terapijske opcije za PTH, brojni novi mehanizmi i načini primjene koji uključuju transdermalne naljepke, oralne formule i vrlo interesantan mikročip koji se može ugraditi pod kožu i biti izvana programiran da isporuči dnevne doze lijeka.

Individualizacija opcija liječenja

U liječenju osteoporoze imamo kliničke smjernice koje nam pomažu u odluci koga liječiti, ali ipak je važno da liječenje bude individualizirano. Individualizacija terapijskih odluka uključuje učinkovitost i sigurnost liječenja kod svakog pacijenta ponaosob, ali moramo znati prepoznati i nekoštane rizike i dobrobiti. Adherencija i suradljivost bolesnika također su važni, ako ne vjerujemo da je pacijent u stanju uzimati bisfosfonate jednom tjedno ili jednom mjesečno, tada bi bolje bilo ordinirati denosumab koji se primjenjuje sc. 2x godišnje, ali naravno pritom uzeti u obzir očekivanja i preferencije bolesnika, njihove predrasude i zabrinutost oko mogućih nuspojava, prethodna iskustva i financijsku situaciju (da li si to mogu priuštiti?)

Osteoporoza je bolest koja je rezultat poremećaja u koštanoj pregradnji, odnosno, nesrazmjera u koštanoj razgradnji i izgradnji nove kosti. Svi lijekovi trenutno prisutni na tržištu uglavnom djeluju na jedan od mehanizama koštane pregradnje ( resorpciju ili izgradnju), ali najvažnije je da je lijek učinkovit i da djeluje brzo, pogotovo kod pacijentica s ranijim prijelomom jer znamo da žene s ranijim prijelomom imaju čak 86% veći rizik za slijedeći prijelom ako ih ne liječimo. Za dokaze o učinkovitosti lijekova važne su nam randomizirane kliničke studije provedene na velikom broju ispitanika, odnosno medicina temeljena na dokazima. Kliničke smjernice su nam korisne u svakodnevnoj praksi, ali na kraju konačna odluka o liječenju mora biti individualizirana za svakog bolesnika.