MIRROR TERAPIJA

Mirror terapija je definirana kao neurorehabilitacijska tehnika dizajnirana da remodulira mehanizme boli u mozgu, te ima dokazan uspjeh u tretmanu fantomskog bola, moždanog udara, kompleksnog regionalnog bolnog sindroma, karcinoma mozga i traumatske povrede mozga. Korištenjem ove tehnike, pacijenti izvode pokrete sa zdravom stranom tijela (zdravim udom), gledajući odraz pokreta u ogledalu kao superioran preko oštećenog uda (skrivenog uda iza ogledala) kreirajući virtualnu stvarnost koja rezultira pozitivnom povratnom informacijom prema djelu mozga zaduženog za oštećeni dio tijela u pokretu.

Pošalji upit