kinetek, kinetek terapija, fizikalna terapija, kinetek varaždin

KINETEK (KOLJENO)

Kinetek predstavlja moderan medicinski uređaj za pasivno razgibavanje zgloba. Koristimo ga kod smanjenog opsega pokreta koljenog zgloba ili kuka, najčešće postoperativno, no i kod kontraktura različite etiologije. Nakon operacije iznimno je bitno postepeno povećavati opseg pokreta, a kinetekom možemo dozirati stupnjeve kao i pratiti napredak rehabilitacije. Uređaj radi samostalno, po prethodno unesenim parametrima, a u kombinaciji sa drugim fizikalnim procedurama omogućava brži, siguran i efikasan oporavak.

Pošalji upit