bobath, bobath terapija, pnf terapija, vježbanje, fizioterapeut

BOBATH KONCEPT

Bobath koncept danas je najsveobuhvatniji i najčešće korišten pristup u rehabilitaciji neuroloških pacijenata. Suvremeni Bobath koncept je "problem-solving" pristup u procjeni i tretmanu osoba sa poremećajem funkcije, pokreta i posturalne kontrole uslijed oštećenja središnjeg živčanog sustava, i može biti primijenjen na osobama svih dobnih skupina i stupnjeva fizičkog i funkcionalnog oštećenja. Motoričko učenje i plastičnost (mišićna i neuralna) predstavljaju osnovne principe na kojima se temelji današnji Bobath koncept.

Pošalji upit